skip to Main Content

De maatschap “Zorgburo Rijnmond” is gevestigd aan de Noordvest 89 a1 3111 PG  te Schiedam. Van hieruit kunnen we eigenlijk het hele Rijnmond gebied bedienen. Daarom ook de keuze voor het woord Rijnmond, de spelling voor Zorgburo hebben we gekozen om zo te benadrukken dat wij geen zorg bieden in de vorm van persoonlijke verzorging en/of thuiszorg maar juist zorg t.a.v. begeleiding.

Deze begeleiding heeft tot doel om mensen met hun beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen op een zo prettige mogelijke wijze waardoor er een optimale invulling kan ontstaan van de levensvreugde, die passend c.q. grenzend is bij de bestaande beperkingen.  Dit is onze missie en ook visie, die wij verwoorden in onze slogan “voor uw zorg staan wij borg”.

Zo proberen wij ook uit te drukken dat samenwerken en samenwerking op gelijke voet essentieel is om te komen tot de gezamenlijke gestelde doelen. Om ons heen is een netwerk, welke wij inzetten naar gelang de behoefte die er is. Ook maken wij gebruik van vrijwilligers die elk op hun manier mensen kunnen ondersteunen.

Verder hebben wij contacten met de diverse gemeentes, GGZ, (vrijgevestigde) psychologen, psychiaters, sociaal psychiatrische verpleegkundige, maatschappelijke werkende, Multi Activiteiten Centrum, Dag Activiteiten Centrum, stichting Zorgbelang Zuid Holland.

We zijn zelf geregistreerd in de beroepsvereniging BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, voorheen NVMW) 603537 en de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen) 100320 alsmede BIG geregistreerd 89005690730. Onze maatschap is lid van de BVKZ (branchevereniging voor kleine zorgaanbieders) en staat geregistreerd onder de AGB code 98100118 (register in de zorg).

Als laatste bieden wij kleinschalige groepsactiviteiten. Wij staan altijd open voor leuke nieuwe ideeën!

Dit zijn de teamleden:

Back To Top